شیرینی فروشی مادر

شیرینی تر و خشک با کیفیت عالی و پخت روز. همچنین سفارش کیک پذیرفته میشود


فروشگاه این واحد

مشخصات

کیک تولد
دارد
سفارش شیرینی برای مجالس
پذیرفته میشود
وسایل تولد
دارد


  • نظرتون راجع به این کسب و کار چیه؟
    ارسال نظر


دسترسی کاربران